Primarul Comunei Boisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

04 Decembrie
Postat de: boisoara
Hits: 69

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7

Privitor la: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Boișoara

Consiliul Local al comunei Boișoara, județul Vâlcea, întrunit în ședinţă ordinară în data de 18.12.2020 la care participă un numar de ___ consilieri locali din totalul de 9 consilieri aleși în funcție;

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boișoara nr. 1 din 19.11.2020 domnul consilier Bradosu Ion a fost ales președinte de ședinţă;      

Luând în discuție Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului comunei Boișoara înregistrat la nr. 3421 din 04.12.2020 și raportul de specialitate prezentat de către secretarul general al comunei înregistrat la nr. 3422 din 04.12.2020 prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boișoara, în scopul adaptării acestuia cu dispozițiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

Citeste articol