PRIMĂRIA BOIŞOARA
Numele funcŢionarului pe legea nr. 544/2001 este Mohanu Marioara,
Adresa de contact: PrimĂria Comunei Boişoara, judeŢul VÂlcea.
Consiliul Local