PRIMĂRIA BOIŞOARA


Consiliul Local


Restrange toate I Extinde toate
18 Decembrie
Postat de: Boisoara
Hits: 888

Vânzări teren extravilan

Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricola și inființarea Agenției Domeniilor Statului ("Legea 17") a suferit o serie de modificări introduse prin Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului și a publicitații imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricola și inființarea Agenției Domeniilor Statului ("Legea 68").

Citeste mai mult