PRIMĂRIA BOIŞOARA

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PH PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2022 6   
   P.H. PRIVIND INFINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ILUMINAT 3   
   PH PRIVIND INFINTAREA SI ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE APA SI CANALIZARE 2   
   PH PRIVIND DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE NOIEMBRIE 2021 12   
   PH PRIVIND REPARTIZARE SUME UNITATILOR DE CULT DE PE RAZA UAT COMUNA BOISOARA 12   
   PH PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 5000 DE LEI PENTRU CADOURILE ELEVILOR CU OCAZIA SERBARII CRACIUNULUI 8   
   P.H. PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 50/2021 10   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 25   
   PH PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI DEC. 2021 13   
   PH PRIVIND DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE SEPTEMBRIE SI OCTOMBRIE 2021 16   
   PH PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL 26   
   PH PRIVIND APROBARE TAXE SI IMPOZITE LOCALE PE ANUL 2022 27   
   PH PRIVIND RECTIFICARE BUGET NOIEMBRIE 2021 24   
   PH PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE - AUGUST 2021. 20   
   PROIECT HOT. PRIVIND MODIFICAREA HCL 42/2019 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI TARANU 22   
   P.H. PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI. 17   
   PH PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REG.DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL BOISOARA 20   
   PH PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL BOISOARA 31/2005 39   
   PH PRIVIND APROBARE IMPLEMENTARE PROIECT ,, DOTARE SVSU, COMUNA BOISOARA- JUDETUL VALCEA' 37   
   PH PRIVIND ALEGEREA UNUI NOU PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BOISOARA 41   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local