PRIMĂRIA BOIŞOARA


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   LISTA FUNCTIILOR CUPRINZAND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE. 42   
   ANUNT ELABORARE PROIECT BUGET 2021 36   
   PH -APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 63   
   PH - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL 57   
   PH - ACTUALIZAREA STATUTULUI COMUNEI BOIȘOARA, JUDEȚUL VÂLCEA 53   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 127   
   ANEXA NR. 1 LA PH NR. 3 DIN 21.01.2020 - STRUCTURA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 116   
   ANUNȚ PUBLIC PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 115   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 3 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII 118   
   TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA 136   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 43 - PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE 132   
   PRIMARIA BOIȘOARA ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA ORGANIZĂRII DEZBATERII PUBLICE 141   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 35 - APROBAREA TARIFULUI DE SALUBRIZARE 167   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 34 - DEZMEMBRARE TEREN AFERENT CLADIRII ȘCOALA I- VIII BOIȘOARA 173   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 33 - COMPLETAREA UNOR POZIȚII DIN INVENTARULULUI BUNURILOR 167   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina