PRIMĂRIA BOIŞOARA


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   PROIECT BUGET LOCAL DETALIAT PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PE ANI 2023-2025 1   
   LISTA FUNCTIILOR CUPRINZAND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE. 73   
   ANUNT ELABORARE PROIECT BUGET 2021 67   
   PH -APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 90   
   PH - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL 86   
   PH - ACTUALIZAREA STATUTULUI COMUNEI BOIȘOARA, JUDEȚUL VÂLCEA 84   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 153   
   ANEXA NR. 1 LA PH NR. 3 DIN 21.01.2020 - STRUCTURA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 143   
   ANUNȚ PUBLIC PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 145   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 3 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII 145   
   TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA 167   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 43 - PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE 161   
   PRIMARIA BOIȘOARA ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA ORGANIZĂRII DEZBATERII PUBLICE 169   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 35 - APROBAREA TARIFULUI DE SALUBRIZARE 196   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 34 - DEZMEMBRARE TEREN AFERENT CLADIRII ȘCOALA I- VIII BOIȘOARA 201   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina