PRIMĂRIA BOIŞOARA


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   LISTA FUNCTIILOR CUPRINZAND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE 27   
   PROIECT BUGET LOCAL DETALIAT PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PE ANI 2023-2025 33   
   LISTA FUNCTIILOR CUPRINZAND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE. 103   
   ANUNT ELABORARE PROIECT BUGET 2021 91   
   PH -APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 114   
   PH - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL 104   
   PH - ACTUALIZAREA STATUTULUI COMUNEI BOIȘOARA, JUDEȚUL VÂLCEA 108   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 174   
   ANEXA NR. 1 LA PH NR. 3 DIN 21.01.2020 - STRUCTURA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 166   
   ANUNȚ PUBLIC PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 166   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 3 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII 164   
   TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA 192   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 43 - PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE 185   
   PRIMARIA BOIȘOARA ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA ORGANIZĂRII DEZBATERII PUBLICE 195   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 35 - APROBAREA TARIFULUI DE SALUBRIZARE 218   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina