PRIMĂRIA BOIŞOARA


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   LISTA FUNCTIILOR CUPRINZAND SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE. 52   
   ANUNT ELABORARE PROIECT BUGET 2021 45   
   PH -APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 71   
   PH - APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL 65   
   PH - ACTUALIZAREA STATUTULUI COMUNEI BOIȘOARA, JUDEȚUL VÂLCEA 64   
   LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 135   
   ANEXA NR. 1 LA PH NR. 3 DIN 21.01.2020 - STRUCTURA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 126   
   ANUNȚ PUBLIC PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 125   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 3 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII 128   
   TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA 148   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 43 - PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE 143   
   PRIMARIA BOIȘOARA ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA ORGANIZĂRII DEZBATERII PUBLICE 151   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 35 - APROBAREA TARIFULUI DE SALUBRIZARE 176   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 34 - DEZMEMBRARE TEREN AFERENT CLADIRII ȘCOALA I- VIII BOIȘOARA 184   
   PROIECT DE HOTĂRÂRE NUMĂRUL 33 - COMPLETAREA UNOR POZIȚII DIN INVENTARULULUI BUNURILOR 177   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina