Primarul Comunei Boişoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BOIŞOARA
Evenimente locale: Târg de Sfântul Dumitru - 26 octombrie Nedeea de Sfântul Ilie - 20 iulie Târg de Sfântul Ilie - 20 iulie Zilele comunei în prima saptamâna a lunii octombrie  

Informaţii Primăria Comunei Boişoara

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

           
User On-Line:       Accesari: 73771      Dupa ip: 14152      Ultima acesare : 2021-09-18 03:45:29  

18 Iunie
Postat de: boisoara
Hits: 201

U.A.T COMUNA BOIŞOARA

A iniţiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind consultarea publică şi transparenţa decizională cu privire la urmatoarele :

Citeste mai mult

22 Mai
Postat de: boisoara
Hits: 225

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26

Cu privire la: aprobarca decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăsoară activitatea în Şcoala gimnazială din Comuna Boişoara, pentru luna aprilie 2019.

Citeste mai mult

22 Mai
Postat de: boisoara
Hits: 224

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25

Privind : inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2020.
Consiliul Local al comunei Boişoara, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31.05.2019, la care participă un număr de consilieri din totalul de 9 consilieri în funcţie.

Citeste mai mult

26 Aprilie
Postat de: boisoara
Hits: 217

DISPOZIŢIA NR. 59

Privitor la: delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Boişoara, în vederea organizării şi desfăsurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.

Citeste mai mult

24 Aprilie
Postat de: boisoara
Hits: 240

PROCES- VERBAL

Încheiat astăzi 24.04.2019
Cu ocazia afisării la sediul Primăriei Boişoara şi pe pagina de internet www.primaria-boisoara.ro a dispoziţiilor primarului :

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Boişoara