Primarul Comunei Boisoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

05 Decembrie
Postat de: Boisoara
Hits: 591

Atribuțiile Biroului Achiziții Publice:

- primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
- primirea si analizarea temelor de proiectare
- verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;
- alegerea procedurii de achizitie publica
- stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
- elaborarea, inaintarea spre semnare ºi punerea la dispoziþia potenþialilor ofertanþi a documentaþiilor de atribuire/fiselor de date
- elaborarea invitaþiilor sau a anunþurilor de participare
- transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)
- transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;
- elaborarea si inaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare si numirea
- transmiterea informatiilor solicitate in baza unor prevederi legale;
- participarea la negocierea clauzelor contractuale, daca este cazul;
- primirea si solutionarea solicitarilor de clarificare la documentatia de atribuire; - primirea ofertelor; - participa la deschiderea ofertelor;
- redactarea proceselor verbale ºi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziþii publice;
- participarea la ºedinþele Comisiei de verificarea propunerilor tehnice si financiare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
- primirea si inaintarea in vederea solutionãrii si redactarea actului prin care Comisia de evaluare solutioneaza contestatiile;
- elaborarea si inaintarea spre semnare a contractelor de achizitie publica
- intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
- stabilirea si organizarea sedintelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice;
- participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

(2) Biroul Achizitii Publice din mai are urmatoarele atributii:
preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de receptie partiala si finala
intocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedura in baza proceselor verbale partiale sau finale.

(3) Alte atributii