PRIMĂRIA BOIŞOARA

REGISTRUL PENTRU EVIDENŢA PROIECTELOR HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2021

  PROIECTE HOTARARI 2021  VIZITE 
   PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA R.O.F. AL C.L. BOISOARA- JUDETUL VALCEA. 9   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECONTAREA NAVETEI CADRELOR DIDACTICE - AUGUST 2021 7   
   PROIECT HOT. PRIVIND MODIFICAREA HCL 42/2019 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI TARANU 5   
   PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL BOISOARA NR.31/2005 9   
   PH PRIVIND APROBARE IMPLEMENTARE PROIECT ,, DOTARE SVSU, COMUNA BOISOARA- JUDETUL VALCEA' 8   
   PH PRIVIND ALEGEREA UNUI NOU PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BOISOARA 8   
   PH PRIVIND DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE 11   
   PH PRIVIND MANDATARE PRIMAR SA VOTEZE IN ADI ,,APA VALCEA' 9   
   PH PRIVIND REORGANIZARE APARAT DE SPECIALITATE 17   
   PH PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR A DOMNULUI POPA VALERIAN 24   
   PH DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE 15   
   PH INCHEIERE ACORD COLABORARE PENTRU RIDICARE GUNOI 14   
   PH MODIFICARE PLAN DE ACHIZITII PUBLICE 13   
   PH PRIVIND RECTIFICARE BUGET - IULIE 2021 11   
   PH PRIVIND MODIFICAREA HCL 42/2019 30   
   PH PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE PENTRU PERIOADA MARTIE - APRILIE 2021 32   
   PH PRIVIND MODERNIZAREA RETELEI HIDROEDILITARE IN COMUNA BOISOARA 24   
   PH PRIVIND ALEGEREA UNUI NOU PRESEDINTE DE SEDINTA AL C.L. BOISOARA 29   
   PHCL PRIVIND INCHEIERE ACORD COLABORARE SALUBRIZARE 30   
   PH PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL FISCAL 2021 30   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  PROIECTE HOTARARI 2020  VIZITE 
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local