Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

Evenimente locale: T├órg de Sf├óntul Dumitru - 26 octombrie Nedeea de Sf├óntul Ilie - 20 iulie T├órg de Sf├óntul Ilie - 20 iulie Zilele comunei ├«n prima saptam├óna a lunii octombrie     MONITOR OFICIAL LOCAL

13 Martie
Postat de: Boisoara

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hot─âr├óre pot fi propuse de consilieri sau de primar. ├«n exercitarea atribu╚Ťiilor ce ├«i revin Consiliul Local adopta hot─âr├óri, cu votul majorit─â╚Ťii membrilor prezen╚Ťi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului ╚Öi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorit─â╚Ťii administra╚Ťiei publice locale. Hot─âr├órile Consiliului Local se semneaz─â de consilierul care conduce sedin╚Ťele de consiliu ╚Öi se contrasemneaz─â pentru legalitate de catre secretar.  HOTARARI CONSILIU LOCAL  VIZITE 
   HOT─éR├éREA NR. 23 - MODERNIZARE STRADA PIETRIS, COMUNA BOI╚śOARA, JUDE╚ÜUL V├éLCEA 2   
   HOT─éR├éREA NR. 22 - APROBAREA DECONT─éRII CHELTUIELILOR AFERENTE NAVETEI CADRELOR DIDACTICE 2   
   HOT─éR├éREA NR. 21 - RE╚ÜEAUA ╚śCOLAR─é A UNIT─é╚ÜILOR DE ├ÄNV─é╚Ü─éM├éNT PREUNIVERSITAR 2   
   HOT─éR├éREA NR. 20 - INSUSIREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND SITUA╚ÜIA GESTION─éRII BUNURILOR 3   
   HOT─éR├éREA NR. 19 - INSUSIREA RAPORTULUI PRIMARULUI PRIVIND STAREA SOCIAL─é, ECONOMIC─é ╚śI DE MEDIU 2   
   HOT─éR├éREA NR. 18 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ╚śI A LISTEI DE INVESTI╚ÜII PE ANUL 2020 2   
   HOT─éR├éREA NR. 17 - MODIFICAREA REPARTIZ─éRII SUMEI UTILIZATE ├ÄN ANUL 2020 2   
   HOT─éR├éREA NR. 16 - STABILIREA SALARIILOR DE BAZ─é 2   
   HOT─éR├éREA NR. 15 - CONCESIONAREA F─éR─é LICITA╚ÜIE PUBLIC─é A SPATIULUI CU DESTINA╚ÜIE DE CABINET 3   
   HOT─éR├éREA NR. 14 - ├ÄNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 891 DIN 18.05.2011 2   
   HOT─éR├éREA NR. 13 - APROBAREA EXECU╚ÜIEI BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2019 2   
   HOT─éR├éREA NR. 12 - APROBAREA DECONT─éRII CHELTUIELILOR AFERENTE NAVETEI CADRELOR DIDACTICE 2   
   ANEXA LA HCL. NR. 11 - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 2   
   HOT─éR├éREA NR. 11 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL ╚śI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTI╚ÜII 2   
   HOT─éR├éREA NR. 10 - ALEGEREA PRE╚śEDINTELUI DE ╚śEDIN╚Ü─é 3   
   HOT─éR├éREA NR. 9 - MAJORAREA VALORII CONTRIBU╚ÜIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULAR─é 2   
   HOT─éR├éREA NR. 8 - APROBAREA PLANULUI DE AC╚ÜIUNI ╚śI LUCR─éRI DE INTERES LOCAL 2   
   HOT─éR├éREA NR. 7 - ACTIVITATEA ASISTEN╚ÜILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV 2   
   HOT─éR├éREA NR. 6 - APROBAREA ╚śI UTILIZAREA EXCEDENTULUI TOTAL AL BUGETULUI 2   
   HOT─éR├éREA NR. 5 - APROBAREA ÔÇ×PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZI╚ÜIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2020ÔÇŁ 2   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
  HOTARARI CONSILIU LOCAL 2019  VIZITE 
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 57 DIN 2019 23   
   ANEXA NR.1 LA HCL NR. 57 DIN 2019 20   
   HOT─éR├éREA NR. 57 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ╚śI A LISTEI DE INVESTI╚ÜII PE ANUL 2019 19   
   HOT─éR├éREA NR. 56 - APROBAREA DECONT─éRII CHELTUIELILOR AFERENTE NAVETEI CADRELOR DIDACTICE 20   
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 55 DIN 2019 22   
   ANEXA NR.1 LA HCL NR. 55 DIN 2019 24   
   HOT─éR├éREA NR. 55 - RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ╚śI A LISTEI DE INVESTI╚ÜII PE ANUL 2019 24   
   HOT─éR├éREA NR. 54 - APROBAREA ACORD─éRII SUMEI DE 40 LEI/COPIL DIN BUGETUL LOCAL 22   
   HOT─éR├éREA NR. 53 - PRIVIND ├ÄNLOCUIREA DOAMNEI CONSILIER 22   
   HOT─éR├éREA NR. 52 - APROBAREA DECONT─éRII CHELTUIELILOR AFERENTE NAVETEI CADRELOR DIDACTICE 23   
   HOT─éR├éREA NR. 51 - APROBARE PLAT─é COTIZA╚ÜIE PENTRU ANII 2017, 2018 SI 2019 DATORAT─é 24   
   HOT─éR├éREA NR. 50 - PRIVIND APROBAREA CONTRIBU╚ÜIEI COMUNEI BOI╚śOARA 23   
   HOT─éR├éREA NR. 49 - PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FILIALA JUDE╚ÜEANA SIBIU 23   
   HOT─éR├éREA NR. 48 - ADERAREA COMUNEI BOI╚śOARA LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN 17   
   HOT─éR├éREA NR. 47 - ADERAREA COMUNEI BOI╚śOARA LA ASOCIA╚ÜIA COMUNELOR DIN ROM├éNIA 23   
   HOT─éR├éREA NR. 46 - APROBAREA STATUTULUI COMUNEI BOI╚śOARA 23   
   ANEXA LA HCL NR.45 DIN 29.11.2019 24   
   HOT─éR├éREA NR. 45 - PRIVIND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ╚śI TAXELE LOCALE ╚śI ALTE TAXE 23   
   ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 44 DIN 12.11.2019 - STAT DE FUNC╚ÜII 22   
   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 44 DIN 2019 - ORGANIGRAMA 18   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local