Primarul Comunei Boişoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BOIŞOARA




Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Boișoara, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Informaţii Primăria Comunei Boişoara

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

           




User On-Line:       Accesari: 82165      Dupa ip: 16751      Ultima acesare : 2022-05-16 07:40:09  

20 Ianuarie
Postat de: boisoara
Hits: 283

Rezultatul selecției dosarelor

de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției muncitor calificat - personal contractual .

Citeste mai mult

24 Decembrie
Postat de: boisoara
Hits: 348

ANUNȚ

Primăria Comunei Boișoara Județul Vâlcea, în conformitate cu HG 286/2011 ,organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de: muncitor calificat și cantonier,din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boișoara, jud. Vâlcea.

Citeste mai mult

28 Octombrie
Postat de: boisoara
Hits: 308

TABLOUL

Cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020. În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art.495 lit.f și al art.491 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Titlul IX - impozite și taxe locale.

Citeste mai mult

28 Octombrie
Postat de: boisoara
Hits: 234

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43

Privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Boișoara, în anul 2020.

Citeste mai mult

28 Octombrie
Postat de: boisoara
Hits: 222

ANUNȚ PUBLIC

COMUNA BOIȘOARA, reprezentată prin PRIMAR, cu sediul în satul Boișoara, comuna Boișoara, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Proiectul de Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în comuna Boișoara.

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2021 Primăria Comunei Boişoara